Zwroty

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Klient może zwrócić zakupiony w Serwisie Beauty Box bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych.

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w sytuacji, w której produkt w ramach Beauty Box dostarczony został w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu którego nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone Dostawcy w dowolnej formie, np. listem, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego.

4. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1, powyżej. Termin rozpoczyna bieg z chwilą otrzymania przez Klienta przesyłki zawierającej Beauty Box

5. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego) niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Dostawca prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Dostawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Beauty Box, o ile zostały one poniesione przez Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Beauty Box, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany w Serwisie). Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Dostawca powstrzymuje się ze zwrotem kosztów do chwili zwrotnego doręczenia przez Klienta zamówionego Beauty Box lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Beauty Box w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.

8. Klient ma obowiązek zwrócić Dostawcy Beauty Box niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania tego terminu wystarczy dokonanie nadania zwrotnego Beauty Box w terminie 14 dni od daty otrzymania.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Beauty Box będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech produktów – w celu stwierdzenia charakteru i cech produktów zawartych w Beauty Box konsument powinien obchodzić się z kosmetykami w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Produkty muszą pozostać pełnowartościowe, nie mogą być naruszone, zniszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób, uniemożliwiający ich ponowne wprowadzenie do sprzedaży.

10. Koszt zwrotu Beauty Box do Dostawcy ponosi Klient. Zwroty wysłane przesyłką za pobraniem na koszt Dostawcy nie będą przyjmowane i stanowią naruszenie warunków zwrotu.

11. Zwracany Beauty Box musi być starannie zapakowane, a produkty w nim zawarte muszą posiadać oryginalne oraz niezniszczone opakowania, nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania.

12. Wszystkie zwroty powinny być kierowane na adres: Warszawa ul. Jana Pawła II 27

Marki z którymi współpracujemy

  • Agafia logo
  • Bio logo
  • Dr. Konopka logo
  • Gertruda logo
  • Iceveda logo
  • Natura Estonica logo
  • Natura Siberica logo
  • Organic people logo
  • Organic shop logo
  • White Agafia logo