Reklamacje

1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Dostawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, wypełniając poniższy formularz lub w sposób tradycyjny poprzez wysłanie listu wraz z wypełnionym formularzem (do pobrania tutaj) na adres: Skarby Rosji 02-739 Warszawa ul. Wałbrzyska 11 lok 85.

3. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Dostawca prześle w tym terminie do Klienta odpowiedź drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, z podaniem przyczyny opóźnienia i przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany przez reklamującego (w zależności od wybranej przez Klienta drogi).

5. Dostawca nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych przez niego w ramach Serwisu.

6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowej drogi rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Marki z którymi współpracujemy

  • Agafia logo
  • Bio logo
  • Dr. Konopka logo
  • Gertruda logo
  • Iceveda logo
  • Natura Estonica logo
  • Natura Siberica logo
  • Organic people logo
  • Organic shop logo
  • White Agafia logo