Płatności i dostawa

Koszty przesyłki poniżej 99 zł:

Koszty przesyłki powyżej 99 zł:

Wpłaty przelewem tradycyjnym należy dokonać na nasze konto w Santander Bank Polska S.A.  o numerze: 96 1090 1841 0000 0001 2363 1340

Na wpłatę oczekujemy nie dłużej niż 7 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie zostanie ANULOWANE.

Koszty przesyłki powyżej 149 zł:

Koszty przesyłki na pobraniem:

Koszty przesyłki za granicę:

§5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towar:
 1. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 3. Klient dokonujący zakupu ZA POBRANIEM zobowiązuje się do odbioru przesyłki i opłacenia należnej kwoty wynikającej z dokonanego zamówienia powiększonej o koszty pobrania. W przypadku braku obioru przesyłki oraz opłacenia wynikającej z tego należności, klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów przesyłki zwrotniej,  poniesionych przez Sprzedawcę w wysokości umownej – 50 zł , na co akceptując warunki realizacji zamówień – wyraża zgodę bez sprzeciwu.
 4. Wpłaty przelewem tradycyjnym należy dokonywać na nasze konto w Santander Bank Polska S.A.  o numerze: 96 1090 1841 0000 0001 2363 1340

§6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami po uprzednim uzgodnieniu indywidualnych warunków zakupu.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca realizuje zamówienia zazwyczaj w terminie maksymalnym 48 godzin (dni robocze) od momentu zaksięgowania przelewu należności na koncie Sprzedawcy.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Godzinach/Dniach roboczych.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu i realizacji procedury reklamacyjnej.
 8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie. Zastosowanie ma wówczas paragraf 5 punt 3. W takiej sytuacji zamówiony towar może być dostarczony ponownie, ale całkowite koszty dostawy przeniesione są na Klienta.

Marki z którymi współpracujemy

 • Agafia logo
 • Bio logo
 • Dr. Konopka logo
 • Gertruda logo
 • Iceveda logo
 • Natura Estonica logo
 • Natura Siberica logo
 • Organic people logo
 • Organic shop logo
 • White Agafia logo